Czy elastyczne formy zatrudnienia zdominują branżę?
Jakie potrzeby mają GIGerzy? 
Jaka jest przyszłość GIGekonomii?