Szacuje się, że w 2025 roku GIGerzy stanowić będą 15% pracowników w skali całego globu. W Polsce, która w światowych indeksach traktowana jest jako rynek wysokorozwinięty, trend ten rośnie nieco szybciej i za trzy lata GIGerem będzie już co piąty pracownik.

Jaka jest definicja GIGera? 
Czy Wielka Rezygnacja, presja inflacyjna i rosnąca liczba nieobsadzonych wakatów w branżach specjalistycznych ma wpływ na GIGekonomię?
Co wynika z raportu To GIG or not to GIG?